×

Komisje Izby Lekarskiej w Toruniu

Komisja Etyki Lekarskiej

Przewodniczący Komisji
lek. Jan Olejnik

Osoba odpowiedzialna za obsługę Komisji - Agnieszka Lis

Zadania komisji

1. Spotkania z lekarzami rozpoczynającymi staż podyplomowy.

2. Zaznajamianie młodych lekarzy z zasadami etyki i deontologii lekarskiej.

3. Udzielanie pomocy Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej w sprawach dotyczących etyki lekarskiej.

4. Rozwiązywanie konfliktów oraz określanie poprawnych relacji pomiędzy lekarzami oraz zgodnych z deontologią lekarską zachowań w stosunku do pacjentów.

5. Współpraca z Komisją Bioetyczną.