Kontakt  

dan kontakt

kontakt

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska

87-100 Toruń

ul. Ignacego Danielewskiego 6

mapa g Mapa dojazdu

tel. 56 655 41 60, 62

tel./fax  56 655 41 60

kom. 601 651 040

e-mail: torun@hipokrates.org

NIP 9561208530

Bank PEKAO S.A.

63124040091111000044843364

Godziny otwarcia:

Poniedziałek   8.00 - 17.00
Wtorek 8.00 - 18.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 13.00

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

   

Kalendarz wydarzeń  

   

Najbliższe wydarzenia  

Brak wydarzeń
   

Meritum  

3 2020 cover

Starsze numery   mer ico

   

Leki refundowane  

Lista leków refundowanych na dzień 01.03.2020 r.

pdf

Wcześniejsze listy   recepta

   

inter baner

   

net KPOIL

   
Submit to Facebook
   

 

Aktualności


(07.08.2020)

Batalia sądowa: WSzZ - KPOIL

Pozew o zniesławienie pdf
Wniosek o umorzenie pdf
Postanowienie o umorzeniu - "Byłoby rzeczą nieprawdopodobną założyć, że Sylwia Sobczak jako osoba fizyczna opłaciła swój prywatny akt oskarżenia z pieniędzy publicznych, czyli szpitala, w którym pracuje." pdf

Postanowienie jest nieprawomocne.

Poniżej linki do najświeższych artykułów w dzienniku "Nowości":

https://nowosci.com.pl/bedzie-nowy-dyrektor-szpitala-na-bielanach-sylwia-sobczak-w-konflikcie-z-samorzadem-lekarzy/ar/c14-15112282 (źródło: nowosci.com.pl)

https://nowosci.com.pl/dyrektorka-szpitala-kontra-samorzad-lekarzy-01-sad-umorzyl-sprawe-jej-prywatnego-aktu-oskarzenia/ar/c14-15113604 (źródło: nowosci.com.pl)


(27.07.2020)

Apel Prezesa NRL ws. wypowiedzi ks. Romana Kneblewskiego

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 23 lipca 2020 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do Jego Ekscelencji ks. Abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z prośbą o reakcję na nieprawdziwie i wysoce szkodliwe dla zdrowia publicznego wypowiedzi ks. Romana Kneblewskiego, który w różnych publikacjach internetowych neguje fakt występowania epidemii oraz potrzebę stosowania środków ochrony przed jej szerzeniem.
Pismo w załączeniu.
Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

Pismo Prezesa NRL do Przewodniczącego KEP pdf


(27.07.2020)

Projekt zmian do tzw. specustawy covidowskiej przekazany do Ministerstwa Zdrowia

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało Ministerstwu Zdrowia pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi wraz z projektem ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu analizy problemu oraz ewentualnego podjęcia prac legislacyjnych. Projekt został przygotowany przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i przewiduje ograniczenie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej osób wykonujących zawody medyczne za działania pozostające w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19.

Pismo Prezesa NRL do Ministra Sprawiedliwości pdf

Pismo przekazane do Ministra Zdrowia pdf


(27.07.2020)

Nie związujcie nam rąk - manifestacja PZM 08.08.2020

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
W imieniu lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych tworzących Porozumienie Zawodów Medycznych serdecznie zapraszam na Manifestację, która odbędzie się 8.08.2012r. w Warszawie. Start o godz. 12 pod Ministerstwem Zdrowia, marsz zakończymy pod sejmem, gdzie będzie scena.
Proszę o przekazanie zaproszenia jak najliczniejszemu gronu medyków.
Pozdrawiam,
Krzysztof Hałabuz


(27.07.2020)

Apel Prezydium NRL

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało Apel o poparcie postulatów protestu przeciwko przyjętym zmianom w kodeksie karnym.

Apel Prezydium NRL pdf


Sejm RP poparł niektóre poprawki Senatu RP do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Szanowni Państwo,
w dniu 16 lipca 2020 r. na posiedzeniu plenarnym Sejmu RP zostało rozpatrzone sprawozdanie sejmowej Komisji Zdrowia dotyczące poprawek Senatu RP do ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystów oraz niektórych innych ustaw.
Spośród przyjętych przez Sejm RP poprawek Senatu RP, najważniejsze to wykreślenie przepisów:

 • dotyczących szczególnego trybu przyznawania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarzom specjalistom spoza UE,
 • przewidujących dodatkowe punkty za list intencyjny w postępowaniu kwalifikacyjnym do specjalizacji.

Samorząd lekarski na wszystkich etapach procesu legislacyjnego walczył o usunięcie z projektu ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty powyższych, niekorzystnych zapisów.
Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL


Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie wniosku dot. zobowiązania Agencji Rezerw Materiałowych do wydania ŚOI

Pod koniec kwietnia br. KPOIL wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia o zobowiązanie Agencji Rezerw Materiałowych do wydania środków ochrony indywidualnej. Publikujemy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na ten wniosek.

Wniosek KPOIL pdf

Odpowiedź MZ pdf


Prospekt informacyjny dla lekarzy stażystów na rok 2020/21

Szanowni Absolwenci
Uniwersytetów Medycznych,
Koleżanki i Koledzy,
oddajemy w Państwa ręce kompleksowy informator, który pomoże Wam podjąć trudną decyzję co do wyboru miejsca odbywania stażu podyplomowego i przyszłych specjalizacji na obszarze działania naszej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Toruń, Włocławek, Grudziądz, Brodnica, Chełmno, Rypin, Radziejów, Lipno, Aleksandrów Kujawski i Chełmża – Gotyk Na Dotyk, nadwiślańskie tereny wypoczynkowe, Dolina Drwęcy, pojezierza, tradycje lotnicze i kawaleryjskie – witają Was i zapraszają. Ale przede wszystkim oferujemy profesjonalne, nowoczesne placówki medyczne na najwyższym poziomie z wysoko wykwalifikowaną kadrą życzliwych opiekunów i nauczycieli.
KPOIL oddaje Państwu również cały wachlarz dodatkowych możliwości szkoleń, kursów, konferencji, wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych oraz integracyjnych, w tym kartę sportowo-rekreacyjną, OK System, na bardzo preferencyjnych zasadach. Zacznijcie Wasze zawodowe życie i karierę z Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą Lekarską w Toruniu, czekamy na Was!

Prezes ORL w Toruniu

Wojciech Kaatz

Prospekt pdf


Odpowiedź z Kancelarii Prezydenta RP - dot. zmiany w art. 37a kk

Szanowni Państwo,

pismem z dnia 22 czerwca 2020 r. Prezes NRL zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do tego, aby oprotestowana przez środowisko lekarskie nowelizacja art. 37a kodeksu karnego nie weszła w życie (pismo w załączeniu).

Odpowiedź ze strony Szefa Kancelarii Prezydenta RP nadeszła po ponad dwóch tygodniach oczekiwania, kiedy wiadomo już nie tylko, że Prezydent RP podpisał ustawę zwaną potocznie Tarczą antykryzysową 4.0, która nowelizuje art. 37a kodeksu karnego, ale również, że nowelizacja ta weszła już w życie i obowiązuje.

Z odpowiedzi otrzymanej od Szefa Kancelarii Prezydenta RP wynika, że zmiana w art. 37a kodeksu karnego nie zwiększa zagrożenia karnego za nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 kodeksu karnego), spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 kodeksu karnego) ani za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 kodeksu karnego). Kancelaria Prezydenta RP wyjaśnia ponadto, że nowelizacja art. 37a kodeksu karnego stanowi usuniecie rażącego błędu w formule tego przepisu wprowadzonej w 2015 roku. Kancelaria Prezydenta RP odpowiada również, że wskutek nowelizacji art. 37a kodeksu karnego sąd nie utracił możliwości orzekania kary wolnościowej, możliwe będzie także w sprawach o tzw. błąd medyczny zastosowanie przez sąd warunkowego umorzenia postępowania.

W treści pisma, które otrzymaliśmy, Kancelaria Prezydenta RP niestety nie ustosunkowała się do podnoszonego w piśmie Prezesa NRL zarzutu niewłaściwego trybu stanowienia przepisów z zakresu prawa karnego, które poprzednio w czerwcu 2019 r. stanowiły podstawę wystosowania przez Prezydenta RP wniosku o zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny zgodności z Konstytucją nowelizacji kodeksu karnego.

Po drugie, warto odnotować, że w piśmie Prezesa NRL do Prezydenta RP stwierdzono jedynie, że zmiana art. 37a kodeksu karnego ograniczy sądowi (a nie pozbawi) możliwość wymierzania kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności. W tym zakresie ze strony kancelarii Prezydenta RP nie uzyskano odpowiedzi.

Treść pisma z Kancelarii Prezydenta RP w załączeniu.

Michał Kozik
radca prawny
Naczelna Izba Lekarska

Pismo Prezesa NRL pdf

Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP pdf


Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie wypowiedzi Prezydenta RP dotyczącej szczepień ochronnych

Treść Stanowiska


Dystans społeczny

Krzywa wypłaszczenia w jakim punk­cie jest – już wiemy. Po tych kilku mie­siącach pandemii, na wstępie dziękuję wszystkim, których nie sposób wymie­nić z osobna, bo zajęłoby to zapewne cały artykuł – za trud, wkład, bezintere­sowne zaangażowanie i pracę na rzecz całego naszego środowiska.
Nemo iudex in causa sua, ale z ogro­mu przekazanych nam przez koleżan­ki i kolegów opinii izba lekarska zdała egzamin. Pomogliśmy rzeczowo i ma­terialnie: przekazaliśmy środki ochro­ny osobistej, zapewniliśmy wsparcie finansowe w postaci zapomóg, zwol­nień ze składek lekarskich, możliwości ubezpieczeń. Zaoferowaliśmy wsparcie prawne: „armia” adwokatów pro bono, nasze biuro prawne i rzecznik praw le­karza dostępni w zasadzie 24h/dobę – w konfrontacji z NFZ, z pracodawca­mi, w sprawach urzędniczych i czysto lekarskich. Czuwaliśmy nad godnym wykonywaniem zawodu lekarza. Dla­tego dziękuję za dobre słowa i uznanie. Dla Was jesteśmy.
Ale nie wszystko się udało. Po­wszechnego i systemowego testowania pracowników ochrony zdrowia, o któ­re od początku pandemii tak zabiegały izby lekarskie dla bezpieczeństwa oby­wateli, pacjentów i białego personelu nie wdrożono. Nie zauważono potrze­by… Za to był hejt i wytykanie palcami naszej grupy zawodowej jako poten­cjalnie najbardziej „niebezpiecznej” dla społeczeństwa, podsycane wypowie­dziami w mediach i to niejednokrotnie publicznych.
Sprawa Śląska, górników i ich rodzin jednoznacznie i dobitnie pokazała, jak traktuje nas rząd. Tam problemów z te­stami na koszt podatnika nie było. Po­nad kilkadziesiąt tysięcy wymazów. Ale przecież górnik pracuje ciężko, a węgiel jest bardzo potrzebny…
Wiele ważnych dla środowiska spraw natury legislacyjnej nie zostało uregulowanych ani wdrożonych. Zna­leziono natomiast czas i chęci, aby pod przykrywką tarczy antykryzysowej 4.0, tylnymi drzwiami realnie zaostrzyć od­powiedzialność karną lekarzy za błędy popełnione nieumyślnie i zdarzenia medyczne. I to w czasie stanu epidemii, kiedy w wielu krajach z powodzeniem funkcjonują już w tak trudnych i stre­sowych chwilach rozwiązania typu no­-fault. Między innymi dlatego samorząd lekarski wniósł projekt ustawy „dobry samarytanin”.
Żadna władza nie przepada za le­karzami i w ogóle niespecjalnie za in­teligencją, zwłaszcza opiniotwórczą. Ciągle coś jej przeszkadza, ciągle się z czymś nie zgadza, nieproszona wyda­je głos, „popełnia” stanowiska i apele, wiecznie chciałaby coś opiniować i na coś zwracać uwagę. W relacjach ze śro­dowiskiem lekarskim rząd i decydenci zachowują bezpieczny dystans spo­łeczny. Tak bezpieczny i tak odległy, że w zasadzie dialogu nie ma. Za to jest grono prywatnych i anonimowych eks­pertów rządowych, których tożsamości minister ujawnić nie może. A przecież chodzi o to, aby wyciągnąć wnioski i wypracować rozwiązania umożliwia­jące lekarzom i lekarzom dentystom bezpieczną oraz efektywną, dobrze zor­ganizowaną, uczciwie opłaconą pracę adekwatnie do zagrożeń i zmieniającej się sytuacji.
25 i 26 czerwca 2020 roku na mocy „specustawy covidowej” przeprowadzi­liśmy głosowanie w trybie obiegowym nad uchwałami zjazdowymi. To nie­zbędne, aby zatwierdzić budżet i preli­minarz, sprawozdania organów i komi­sji, absolutorium dla ORL. Wszystkim delegatom na OZL serdecznie dziękuję za zrozumienie, mobilizację i sprawne wypełnienie swoich samorządowych obowiązków. Życzę wszystkim Państwu bezpiecznych wakacji i zasłużonego od­poczynku. Kto wie, co przyniesie nam jesień?
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Wojciech Kaatz


Stanowisko Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich w sprawie wypowiedzi Prezydenta RP na temat szczepień

Przedstawiamy Stanowisko Pezesów Okręgowych Rad Lekarskich w sprawie wypowiedzi Prezydenta RP Andrzeja Dudy dotyczącej szczepień.

Stanowisko Prezesow ORL pdf


Odpowiedź Pana doktora Wojciecha Kaatza, Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu na list Pana prof. zw. dr. hab. n. med. Marka Jackowskiego, Lekarza Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

Odpowiedź na list prof. Marka Jackowskiego pdf

List prof. Marka Jackowskiego pdf


List Wiceprezesa NRL dr Krzysztofa Madeja

Publikujemy list Wiceprezesa NRL dr Krzysztofa Madeja dotyczący bezpłatnych szkoleń realizowanych w formule e-learningu.

List Wiceprezesa NRL pdf


#NieDlaZmianArt37aKK

 • art37kk_1
 • art37kk_2
 • art37kk_3
 • art37kk_4
 • art37kk_5

 


Stanowisko Prezesów ORL i Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie podpisanej ustawy, tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

W dniu 22 czerwca 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

Podpisana ustawa wśród wielu zmian i przepisów dotyczących epidemii nowelizuje również przepis art. 37a Kodeksu Karnego. Ustawodawca – bez przeprowadzenia jakichkolwiek konsultacji publicznych – zmianą jednego przepisu zrównuje możliwą odpowiedzialność lekarza za ryzyko, jakie wiąże się z wykonywaniem tego zawodu, z przestępstwami takimi jak "napad z nożem w ręku, pobicie kijem bejsbolowym, czy doprowadzenie ofiary do ciężkiego kalectwa w wyniku pobicia". Przepis ten, którego celem jest zmiana zasad wymierzania przez sądy kar za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, będzie bowiem także obejmować te sprawy, w których lekarz niosący pomoc medyczną w sposób nieumyślny popełnia tzw. błąd lekarski. Dotychczas w każdej takiej sprawie sąd w miejsce kary pozbawienia wolności mógł orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności. Obecnie możliwe to będzie tylko w okolicznościach, w których wymierzona kara nie byłaby surowsza od roku. Dodatkowo, co istotne – w nowym stanie prawnym – karę wolnościową sąd będzie mógł orzec jedynie, gdy jednocześnie orzeka środek karny lub kompensacyjny, którym aktualnie mógłby być tylko zakaz wykonywania zawodu. Prowadzić to może do absurdalnych sytuacji, że korzystniejsze dla lekarza będzie wymierzenie mu kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, bez zakazu wykonywania zawodu, niż orzeczenie łagodniejszych kar grzywny czy ograniczenia wolności z bardzo poważną sankcją jaką jest zakaz wykonywania zawodu.

Wprowadzone zmiany doprowadzą do sytuacji, w której lekarze ze strachu przed wymierzeniem im bezwzględnej kary pozbawienia wolności, bądź nierównomiernego do występku środka karnego, będą obawiali się podjęcia jakiekolwiek ryzyka, jakie przecież wpisane jest w wykonywany przez nich zawód. Nie trzeba bowiem przypominać, iż każdy, nawet najmniej inwazyjny zabieg, obarczony jest jakimś ryzykiem błędu. Przy takich zasadach odpowiedzialności karnej swoich członków, Samorząd będzie do nich apelował o niepodejmowanie się czynności i zabiegów obarczonych ryzykiem stopnia większego niż znikomy.

Wszystko to ma miejsce w szczególnym czasie i okolicznościach. Jesteśmy w trakcie pandemii Covid-19. W trakcie walki z wirusem, którego medycyna dopiero poznaje, a lekarze walcząc o życie zakażonych pacjentów, muszą każdego dnia podejmować ryzyko próbując rożnych rodzajów terapii. Wprowadzając opisane powyżej zmiany zarówno władza ustawodawcza jak i wykonawcza – w taki oto wyszukany i elegancki sposób – „dziękuje” pracownikom ochrony zdrowia, lekarzom w szczególności, za ciężką pracę. Nie takich podziękowań oczekiwaliśmy. Wydaje się, że tak często pokazywane brawa byłyby w zupełności wystarczające.

Już na początku pandemii obawialiśmy się hejtu. I tutaj nie było zaskoczenia. Odnotowano kilkadziesiąt – o kilkadziesiąt za dużo – takich zachowań. Zabolało. Ale to co stało się w poniedziałek to hejt przez duże H. To hejt, który dotknął wszystkich bez wyjątku pracowników ochrony zdrowia, lekarzy w szczególności. Na taki atak zgody Samorządu nie ma.

Apelujemy o zaprzestanie udawania, że nic się nie wydarzyło i o wprowadzenie stosownych zmian legislacyjnych.


Pismo Prezesa NRL do MZ ws. art. 37a kk

Publikujemy pismo Prezesa NRL Andrzeja Matyi do Ministra Zdrowia ws. zmiany przepisu art. 37a kodeksu karnego dokonanej tzw. tarczą antykryzysową 4.0.

Pismo Prezesa NRL do Ministra Zdrowia pdf


Zmiana art. 37a k.k. - wejście w życie i możliwe konsekwencje dla środowiska lekarskiego

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy informacje na temat wejścia w życie zmian art. 37a k.k. i możliwych konsekwencji dla środowiska lekarskiego:

1. Wejście w życie nowelizacji art. 37a kodeksu karnego
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. zwana potocznie tarczą antykryzysową 4.0 (tj. ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19), która została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 22 czerwca 2020 r., została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (poz. 1086) w dniu 23 czerwca 2020 r.
Ustawa ta wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów.
Art. 38 omawianej ustawy wprowadzający zmiany do kodeksu karnego, m.in. zmianę art. 37a Kodeksu karnego obowiązuje od 24 czerwca 2020 r.

2. Konsekwencje zmiany art. 37a kodeksu karnego
Zmiana art. 37a kodeksu karnego będzie miała wpływ na zasady wymierzania przez sądy kar za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat., co obejmuje m.in. te przestępstwa, które mogą być popełnianie przez lekarzy w związku z wykonywaniem zawodu, takie jak:

 • nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.);
 • nieumyślne spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 § 2 k.k.);
 • narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia czy ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 1 i 2 k.k.),
 • nieumyślne sporządzenie fałszywej opinii przez biegłego lub eksperta w postępowaniu karnym lub cywilnym (art. 233 § 4a k.k.).

Wprowadzona zmiana art. 37a kodeksu karnego nie oznacza automatycznie, że w każdej tego rodzaju sprawie będzie orzekana przez sąd kara pozbawienia wolności. Sąd nadal będzie mógł np. warunkowo umorzyć postępowanie, warunkowo zawiesić wykonanie kary albo orzec zamiast kary pozbawienia wolności karę grzywny albo karę ograniczenia wolności – niemniej jednak po nowelizacji kodeksu karnego sąd będzie miał mniejszą niż dotychczas swobodę orzekania.

W ocenie samorządu lekarskiego przekształcenie art. 37a kodeksu karnego znosi tzw. dyrektywę pierwszeństwa kary wolnościowej na rzecz priorytetu kary pozbawienia wolności. Wydaje nam się, że ewentualne odstąpienie od wymierzenia kary pozbawienia wolności sąd będzie uzależniał od tego, jaka byłaby w danej sprawie wysokość kary pozbawienia wolności. Sąd, stosując przepis art. 37a, zapewne powinien najpierw hipotetycznie ustalić wysokość kary pozbawienia wolności, a dopiero potem – jeżeli uzna, że kara ta nie byłaby surowsza od roku – uzasadniać, dlaczego uważa, że zamiast tej kary wystarczająca będzie kara grzywny albo ograniczenia wolności (np. polegająca na potrącaniu od 10 do 25% wynagrodzenia na cel społeczny).

Ponadto, wymierzając karę grzywny albo karę ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności sąd będzie jednocześnie związany koniecznością orzeczenia środka karnego, środka kompensacyjnego lub przepadku, co w przypadku lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne może oznaczać m.in. orzeczenie czasowego zakazu wykonywania zawodu lekarza.

3. Zastosowanie znowelizowanych przepisów do czynów popełnionych przed 24 czerwca 2020 r.
W ustawie zwanej tarczą 4.0 brak jest szczególnych przepisów przejściowych odnoszących się do reguł stosowania art. 37a kodeksu karnego w sytuacji, gdy czyn zabroniony popełniony został przed wejściem w życie zmiany art. 37a.

To naszym zdaniem oznacza, że do takiej sytuacji należy stosować ogólną zasadę wynikającą z art. 4 kodeksu karnego, zgodnie z którym, jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

Ustawa względniejsza dla sprawcy to taka, która stwarza możliwość osądu korzystniejszego dla interesów sprawcy – ocena taka musi być dokonana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy i wszystkich przepisów kodeksu karnego mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie.
Można więc przyjąć, że co do czynów popełnionych od dnia wejścia w życie przepisów tzw. tarczy 4.0, czyli od dnia 24 czerwca 2020 r., sądy będą stosowały przepisy kodeksu karnego w wersji uwzględniającej nową treść art. 37a i wiążące się z tym konsekwencje, natomiast do czynów popełnionych przed dniem 24 czerwca 2020 r., sąd będzie mógł zastosować przepis art. 37a w dotychczasowym brzmieniu, o ile uzna, że w okolicznościach danej sprawy jest to względniejsze dla sprawcy.

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL


Spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości ws. zmiany art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0

Szanowni Państwo,
23 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej z przedstawicielami samorządu lekarskiego w sprawie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego. Więcej szczegółów: https://nil.org.pl/aktualnosci/4905-spotkanie-w-ministerstwie-sprawiedliwosci-ws-zmiany-art-37a-kodeksu-karnego-wprowadzonej-w-ramach-tzw-tarczy-antykryzysowej-401111111


Szanowni Państwo,

w dniu 23 czerwca 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, podczas którego poruszono aktualną sytuację związaną z podpisaniem przez Prezydenta RP tzw. tarczy antykryzysowej 4.0. Podpisana ustawa wśród wielu zmian i przepisów dotyczących epidemii nowelizuje również przepis art. 37a Kodeksu karnego i w tym zakresie, jest w ocenie samorządu lekarskiego, kolejną próbą zaostrzenia odpowiedzialności karnej obejmującą lekarzy i lekarzy dentystów za tzw. błędy medyczne.

Wejście w życie nowelizacji tego przepisu Kodeksu karnego, którego celem jest zmiana zasad wymierzania przez sądy kar za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, będzie bowiem także obejmować te sprawy, w których lekarz niosący pomoc medyczną w sposób nieumyślny popełnia tzw. błąd lekarski.

Trudno się zgodzić z tym, że ustawodawca - bez żadnej publicznej dyskusji - jedną zmianą wpływa na możliwą odpowiedzialność zarówno lekarza za ryzyko, jakie wiąże się z wykonywaniem tego zawodu, jak też za przestępstwa takie, jak "pobicie z użyciem noża albo kija bejsbolowego, udział w zbrojnym gangu lub grupie terrorystycznej czy doprowadzenie ofiary do ciężkiego kalectwa w wyniku pobicia".

Mając to na uwadze, podczas spotkania postanowiono o rozpoczęciu akcji informacyjnej skierowanej zarówno do lekarzy i lekarzy dentystów jak i do pacjentów o skutkach, jakie mogą za sobą nieść wprowadzone zmiany. Samorząd lekarski będzie wskazywał lekarzom, aby niosąc niezbędną pomoc pacjentom nie podejmowali nadmiernego ryzyka, które może prowadzić do poniesienia odpowiedzialności, która może być w związku z wprowadzoną zmianą surowsza niż obecnie.

Jednocześnie, dostrzegając deklarację Ministerstwa Sprawiedliwości o przychylności wobec środowiska medycznego, zwłaszcza w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, samorząd lekarski przekaże stronie rządowej projekt przepisów uwalniających pracowników ochrony zdrowia od odpowiedzialności cywilnej i karnej za uchybienia, nie będące rażącymi, popełnione podczas działań podejmowanych w ramach zwalczania epidemii. Jesteśmy przekonani, że Ministerstwo Sprawiedliwości poprze te rozwiązania i doprowadzi do ich uchwalenia w tak samo szybki sposób, jak miało to miejsce w przypadku ostatnich zmian.

O podjętych działaniach przez samorząd lekarski będziemy informować na bieżąco.

Komunikat znajduje się również na stronie NIL: https://nil.org.pl/aktualnosci/4907-nadzwyczajne-spotkanie-prezydium-nrl-i-prezesow-orl

Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL


Samorząd lekarski sprzeciwia się zmianom w Kodeksie karnym

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z pismem Prezesa NRL Andrzeja Matyi skierowanym do Prezydenta RP ws. wstrzymania wejścia w życie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej na mocy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

List do Prezydenta RP pdf


Pismo do Prezesa NFZ w spr. projektu zarządzenia dot. określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

Szanowni Państwo,
Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich!

W załączeniu przesyłam list Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie lek. dent. Roberta Stępnia do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia p. Adama Niedzielskiego w sprawie założeń przyjętych w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącym określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

W imieniu Pana Prezesa Roberta Stępnia uprzejmie proszę o przekazanie listu środowisku stomatologicznemu w Państwa Izbach.
Z poważaniem
Sekretariat Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
Agnieszka Żylińska-Fularz

Pismo do Prezesa NFZ pdf


(10.06.2020)

Publikujemy stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Stanowiska PNRL pdf pdf pdf pdf


(10.06.2020)

Publikujemy pismo Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kierowane do Prezesa ORL w Toruniu.

Pismo Marszałka pdf


(10.06.2020)

Prezentujemy list z podziękowaniami dla Izby Lekarskiej w Toruniu, przesłany nam przez Dyrekcję Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu.

List SSM pdf


(08.06.2020)

Ministerstwo Zdrowia rozszerza grupę objętych ubezpieczeniem

Szanowni Państwo,
1 czerwca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia podpisało aneks zawartej z PZU S.A. umowy zbiorowego ubezpieczenia następstw zakażenia po ekspozycji na koronawirus SARS- COV-2, który poszerza krąg osób objętych ubezpieczeniem.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi warunkami umowy, oprócz personelu szpitali jednoimiennych, ubezpieczeniu podlegają także lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, salowe i pozostały personel medyczny oraz szpitalny, w oddziałach zakaźnych szpitali mieszanych. Dodatkowo, ubezpieczeniem objęto lekarzy, pielęgniarki, położne, farmaceutów, salowe i pozostały personel medyczny oraz szpitalny, skierowanych do pracy przy zwalczaniu epidemii zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Jest to odpowiedź m.in. na apel samorządów zawodów medycznych, w tym Naczelnej Rady Lekarskiej, o zapewnienie na koszt państwa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków personelu medycznego udzielającego wszelkich świadczeń w okresie epidemii, w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Pismo MZ do Prezesa NRL pdf

Apel samorządów zawodów medycznych do Prezesa Rady Ministrów pdf


(03.06.2020)

Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem jaki udzieliła lek. dent. Lidia Zaleska redaktorowi z OKO.press . "Jak wygląda stomatologia publiczna z dala od wielkich miast i tz. „Klinik Stomatologicznych”.

Wywiad z dr Lidią Zaleską pdf


(26.05.2020)

W dniu 27 maja 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Treść stanowiska znajduje się pod tym linkiem.


(26.05.2020)

Publikujemy list otwarty Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzeja Matyji do p.o. Prezesa Zarządu TVP S.A Pana Macieja Łopińskiego.

List otwarty Prezesa NRL pdf


(26.05.2020)

Stanowisko Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie  w sprawie prawa osób wykonujących zawody medyczne do powstrzymania się od obowiązku świadczenia pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewni odpowiednich środków ochrony osobistej w stanie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Stanowisko SPMiF ORA pdf


(25.05.2020)

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na wniosek Prezesa KPOIL w Toruniu złożony 21 kwietnia 2020 do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Klimatu o wydanie lekarzom i lekarzom dentystom środków ochrony indywidualnej, w tym rękawic, masek, przyłbic, fartuchów i gogli, o charakterystyce i właściwościach gwarantujących efektywne zapobieganie zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia pdf


(25.05.2020)

Odpowiedź Prezesa ORL w Toruniu na pismo Prezydium Rady Ordynatorów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu

Publikujemy odpowiedź Prezesa ORL w Toruniu na pismo Prezydium Rady Ordynatorów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

Pismo Prezydium Rady Ordynatorów pdf

Odpowiedź do Prezydium Rady Ordynatorów pdf


(25.05.2020)

Uaktualnione informacje nt. ubezpieczenia utraty dochodu

Drodzy lekarze i lekarze dentyści,

W związku z zaistniałą sytuacją przypominamy, że broker Mentor S.A. przygotował dedykowaną platformę internetową wyłącznie dla Członków Izby kpoil.mentor.pl, dzięki której istnieje możliwość przystąpienia do programu ubezpieczeń lub przedłużenia ubezpieczenia OC lekarza i lekarza dentysty, bez konieczności wychodzenia z domu.

Dodatkowo, każdy lekarz zrzeszony w Izbie ma możliwość skorzystania z ubezpieczenia "Utraty dochodu", które zapewnia wsparcie finansowe w przypadku niezdolności do pracy, w tym wywołanej koronawirusem. W załączeniu znajdą Państwo ulotkę dotyczącą tego produktu ubezpieczeniowego.

Cały proces odbywa się w pełni online.

Szczegółowe informacje: tel. 56 669 32 78, możliwość przystąpienia do programu: kpoil.mentor.pl.

Oferta Mentor pdf


(22.05.2020)

Lekarze kontra dyrekcja szpitala na Bielanach: przeprosiny albo sąd? Konflikt ostry jak nigdy

Źródło: nowosci.com.pl


(21.05.2020)

rypin


(21.05.2020)

Komunikat Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie jakości maseczek z Fundacji Lekarze Lekarzom

Naczelna Rada Lekarska mając na uwadze niezwykle trudną sytuację na początku pandemii i brak sprzętu ochrony indywidualnej w placówkach medycznych, pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w jego zakup, sprowadzenie do Polski i dystrybucję na terenie kraju.
Sprzęt zakupiony przez Fundację Lekarze Lekarzom został sprowadzony do Polski zgodnie z rekomendacjami i przy wsparciu Polsko – Chińskiej Rady Biznesu, która poleca tylko sprawdzonych i wiarygodnych dostawców. Wszystkie zamówione produkty posiadają komplet niezbędnych dokumentów dopuszczających do obrotu w Unii Europejskiej, a więc również w Polsce.
Przy zakupie wprowadziliśmy najwyższe procedury sprawdzenia wiarygodności dokumentacji oraz jakości zamówionego sprzętu. Strona chińska również przeprowadziła dodatkowe kontrole jakości. Sprowadzone przez nas towary posiadają więcej niż jeden certyfikat jakości oraz złożono nam deklaracje zgodności produktów.
Maski ochronne jak również pozostały sprzęt zostały rozdysponowane pomiędzy 24 Okręgowe Izby Lekarskie, a te przekazały je, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, do personelu medycznego oraz placówek medycznych, które w większości już je zużytkowały.

Magda Wiśniewska
Przewodnicząca Konwentu Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich

Paweł Czekalski
Przewodniczący Zespołu odpowiedzialnego za zakup i dystrybucję sprzętu

Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

(18.05.2020)

W załączeniu prezentujemy treść odpowiedzi KPOIL na oświadczenie Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu zamieszczone w "Nowościach" w dniu 13.05.2020 r.

Pismo do Dyrektor WSzZ w Toruniu pdf


(18.05.2020)

Kujawsko - Pomorska Okręgowa Izba Lekarska serdecznie dziękuje lekarzom Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu za słowa uznania w kwestiach pomocy prawnej i zaopatrzenia w środki ochrony osobistej.


(18.05.2020)

Rozporządzenie RM w sprawie ograniczeń - uwagi Prezydium NRL uwzględnione

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że uwagi Prezydium NRL zgłoszone w stanowisku z dnia 15 maja 2020 r. do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dotyczące konieczności odbywania kwarantanny przez pracowników medycznych przekraczających granicę RP w celu wykonywania zawodu, zostały uwzględnione.

W dniu 16 maja 2020 r. na stronie RCL opublikowany został projekt w wersji skierowanej do podpisu, który nie przewiduje już obowiązku poddania się kwarantannie przez pracowników medycznych wracających do kraju.

Poniżej link do strony RCL z aktualną wersją projektu:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333750/katalog/12686907#12686907.


(13.05.2020)

Oświadczenie CEOM

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

nieprzyjazne zachowania wobec lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia podczas pandemii zdarzają się w licznych krajach i europejskie organizacje lekarzy z inicjatywy CEOM (Europejska Konferencja Izb Lekarskich) opublikowały wspólne oświadczenie w tej sprawie, które przesyłam w załączeniu jako dodatkowe wsparcie naszych działań.

prof. Romuald Krajewski, NRL

Oświadczenie CEOM pdf


(13.05.2020)

Petycja lekarzy dentystów

Delegaci na Krajowy Zjazd - Lekarze dentyści
Szanowni Państwo,

jak omawialiśmy i zdecydowaliśmy na liście Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej oraz podczas obrad Prezydium Komisji Stomatologicznej, niezwykle trudna sytuacja dotycząca świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ oraz - co ważniejsze - brak jakiegokolwiek odzewu ze strony Funduszu zmuszają nas, aby przypomnieć rządzącym o nas i naszych problemach.

https://ankiety.hipokrates.org/index.php/986993?lang=pl

Pod tym adresem jest link do Petycji, jaką kierujemy do Ministra Zdrowia i do NFZ. Petycję podpisują lekarze dentyści udzielający świadczeń gwarantowanych i świadczeniodawcy (jeśli nie są LD). NRL jest tylko (w porozumieniu z Prezesem NRL) organizatorem i przekazującym dane do adresatów Petycji. Proszę państwa wszystkich o rozpropagowanie tego linku. Ukaże się on też na forach internetowych, więc będzie łatwiej, ale liderami informacji o tym powinni być Delegaci izb lekarskich. Petycja jest oparta wyłącznie na formie internetowej - wszystkie czynności wykonane będą siłami NRL.

Andrzej Cisło

Przewodniczący KS NRL


(09.05.2020)

Lekarze z Bielan kontra dyrekcja: konflikt rośnie! Ostre zarzuty Okręgowej Rady Lekarskiej

Źródło:nowosci.com.pl


(07.05.2020)

Pismo Prezydium ORL w sprawie dystrybucji środków ochrony osobistej z Fundacji Lekarze Lekarzom

Prezentujemy pismo Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Toruniu kierowane do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie dystrybucji środków ochrony osobistej z Fundacji Lekarze Lekarzom.

Pismo do Marszałka pdf


(06.05.2020)

„Lekarzu, ulecz się sam” (Słowo Prezesa - Meritum nr 2/2020)

Wbrew optymistycznym, by nie rzec beztroskim wypowiedziom Głównego Inspektora Sanitarnego, Pana ministra Jarosława Pinkasa, przy pierwszych danych o przypadkach koronawirusa na świecie, weszliśmy „pełną parą” w Polsce w stan epidemii – co było do przewidzenia. Okazało się, że Chiny wcale nie leżą tak daleko. Dlatego Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska (KPOIL) skupiła się niezwłocznie na kilku obszarach działań i aktywności a najważniejsze z nich to:

1. Pomoc rzeczowa dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów.

Nie jest obowiązkiem izby wyposażanie lekarzy w medyczne środki ochrony osobistej – to zadanie ustawowe administracji państwa i administracji placówek medycznych. Bez względu na ten fakt postanowiliśmy wszelkimi możliwymi środkami i kanałami wspomóc naszych lekarzy i lekarzy dentystów na pierwszej linii frontu, którzy zostali pozostawieni sami sobie – zwłaszcza w pierwszej fazie epidemii. Z darowizn i środków własnych zakupiliśmy i nieodpłatnie przekazaliśmy do tej pory członkom KPOIL ponad dwadzieścia jeden tysięcy masek ochronnych, w tym duże ilości niedostępnych wówczas i bardzo kosztownych FFP2 oraz chirurgicznych i prawie tysiąc przyłbic ochronnych. Podkreślam raz jeszcze, że w tym czasie dostępność środków ochrony osobistej była mocno ograniczona lub zerowa a ich ceny na rynku osiągały wartości niebotyczne. Obecnie jesteśmy w trakcie dystrybucji kolejnych ponad dwudziestu czterech tysięcy masek FFP2, szesnastu tysięcy chirurgicznych, tysiąca sześciuset kombinezonów ochronnych, tysiąca sześciuset gogli i tysiąca sześciuset kolejnych przyłbic ochronnych pozyskanych z Fundacji Lekarze – Lekarzom. W tym miejscu, ogromne podziękowania dla darczyńców i ludzi dobrej woli, zwłaszcza Toruńsko Włocławskiemu Stowarzyszeniu Sędziów „Lustitia”, które przekazało nam kwotę stu dwudziestu siedmiu tysięcy złotych na walkę z koronawirusem i Duszpasterstwu Służby Zdrowia Diecezji Toruńskiej – księdzu Dariuszowi Zagórskiemu i Biskupowi Wiesławowi Śmiglowi. W Naczelnej Izbie Lekarskiej już na początku stanu epidemicznego powołano specjalny zespół, w składzie którego uczestniczę, który poprzez Fundację Lekarze – Lekarzom:

 1. ze środków własnych NIL – dwóch milionów złotych,
 2. odpisów ze składek OIL – miliona trzystu tysięcy złotych, i, w głównej mierze,
 3. darowizny Kulczyk Foundation, Pani Dominiki Kulczyk – w kwocie dwudziestu milionów złotych, zorganizował zakup w Chinach i wypracował zasady dystrybucji środków ochrony osobistej, które trafiły do wszystkich Okręgowych Izb Lekarskich w Polsce, w tym KPOIL i są właśnie dystrybuowane wśród personelu medycznego i do szpitali w regionie.

2. Pomoc prawna.

Nasi prawnicy i rzecznik praw lekarza pracują dla Państwa nieprzerwanie. Ponad dwudziestu adwokatów „pro bono” pozostaje do Państwa dyspozycji we wszystkich sprawach związanych z epidemią. Ich grafiki i kontakty znajdą Państwo na naszej stronie internetowej i facebook’u. W tym miejscu serdeczne podziękowania dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Toruniu i Pana Dziekana Wiktora Indana Pykno za tę inicjatywę. Na bieżąco monitorujemy i reagujemy na wszelkie nieuzasadnione próby łamania praw lekarzy i lekarzy dentystów wykorzystujące czas epidemii. Zamieszczamy stale aktualizowane informacje i rozwiązania prawne dotyczące stanu epidemii oraz systemowe rozwiązania administracji państwa takie jak Tarcza Antykryzysowa, stanowiska, apele, rekomendacje i zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i, oczywiście, nasze samorządowe.

3. Przepływ i dostęp do informacji.

Usprawniliśmy przepływ informacji pomiędzy KPOIL i lekarzami wykorzystując dodatkowo takie narzędzia jak facebook, inne portale społecznościowe i komunikatory oraz e-mail’ową korespondencję. Cały czas poszerzamy bazę e-mail’ową i telefoniczną naszych lekarzy i lekarzy dentystów. W zaistniałej sytuacji to niezmiernie ważne – apeluję ponownie o aktualizację Państwa danych kontaktowych. Robimy to w najprostszy możliwy sposób: na adres e-mail’owy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wysyłamy e-mail z naszym numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem, o treści aktualizacja danych lub robimy to  telefonicznie. Pełna baza kontaktowa pozwoliw bezpośredni sposób docierać do wszystkich Państwa.

4. Praca ciągła Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

Działamy poprzez platformę multimedialną, co pozwala na natychmiastowe reagowanie na zmieniającą się dynamicznie sytuację. Biuro KPOIL, które również pracuje zdalnie, ale także w codziennym systemie dyżurowym pozostaje stale do Państwa dyspozycji. Wydłużone zostały również godziny pracy w niektóre dni. Wiem, że wszyscy są już teraz mocno zmęczeni. Niestety jeszcze długo pozostanie nam pracować i żyć w nowej rzeczywistości. Jak długo? – tego do końca nie wie nikt. Nie ulegajmy negatywnym emocjom. Nic tak nie pomaga w trudnym czasie jak zgoda i rozsądek.

Wojciech Kaatz
Prezes KPOIL w Toruniu


(06.05.2020)

Pismo Prezesa NRL do Rzecznika Praw Obywatelskich

Publikujemy pismo Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej kierowane do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pismo do RPO pdf


(04.05.2020)

Pismo Prezydium ORL w Toruniu w sprawie zarządzenia wewnętrznego nr 77/2020 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Koleżanki i Koledzy!

Informuję, że Lekarze pracujący w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu już kilka dni temu zwrócili się oficjalnie do Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu z prośbą o pomoc w związku z ogromną niepewnością dotyczącą ich sytuacji prawnej, możliwości pracy i zatrudnienia po wprowadzeniu przez dyrekcję WSzZ zarządzenia wewnętrznego „nr 77” oraz bezprawnego ultimatum wobec lekarzy w sprawie ograniczenia ich miejsca pracy tylko do jednego, samych warunków pracy i wynagrodzenia. Niezależni prawnicy, biuro prawne Izby Gdańskiej oraz nasze biuro prawne przygotowały wyczerpujące opinie na ten temat - jednoznacznie wskazujące, że zarządzenie Pani dyrektor „mija się z prawem” (do wglądu na stronie KPOIL i FB). Dzisiaj, w związku z informacją od lekarzy o przygotowywanych niekorzystnych aneksach do umów dla wszystkich lekarzy z WszZ, które zmuszeni byliby podpisać mamy kolejne zgłoszenia lekarzy z BIELAN z prośbą o pomoc i reakcję KPOIL. Przygotowaliśmy w tej sprawie pisma do Pana Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pana Piotra Całbeckiego i dyrektora WSzZ Pani Sylwii Sobczak z żądaniem niezwłocznego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i natychmiastowego anulowania bezprawnych ograniczeń. Prezentujemy je poniżej. KPOIL wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich działań nieposiadających podstawy prawnej w stosunku do naszych lekarzy członków KPOIL w Toruniu. Prosimy o zgłaszanie do KPOIL lub naszego Rzecznika Praw Lekarza wszelkich przejawów prób łamania praw wobec lekarzy.
Prezes ORL w Toruniu, Wojciech Kaatz

Pismo Marszałek pdf

Pismo Dyrektor pdf

Opinia prawna z załącznikami pdf pdf pdf


(30.04.2020)

Opinia prawna dotycząca ograniczenia swobody wykonywania zawodu lekarza przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28.04.2020 r.

Prezentujemy opinię prawną dotyczącą wprowadzenia ograniczenia swobody działalności gospodarczej osób wykonujących zawód medyczny i części placówek medycznych w drodze rozporządzenia autorstwa mec. Karola Kolankiewicza z Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, oraz mec. Krzysztofa Izdebskiego z KPOIL w Toruniu.

Opinia prawna pdf

Oświadczenie lekarza word


(29.04.2020)

(AKTUALIZACJA z 29.04.2020) Zarządzenie kierownictwa szpitala w sprawie jed(y)nego miejsca pracy – opinia prawnika K-POIL - w świetle treści rozporządzenia MZ z dnia 28.04.2020

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu otrzymuje szereg niepokojących sygnałów dotyczących zarządzenia, które w ostatnich dniach zostało wydane przez dyrektora jednego z miejscowych szpitali.

Treść tego zarządzenia w sposób arbitralny oraz - w pewnym zakresie - wątpliwy prawnie reguluje szereg kwestii, związanych z pracą personelu medycznego.

KPOIL informuje, iż treść przedmiotowego zarządzenia poddawana jest aktualnie szczegółowej analizie prawnej, o której wynikach będą Państwo sukcesywnie informowani - poprzez komunikaty umieszczane na stronie internetowej KPOIL.

W tym miejscu należy zasygnalizować, iż poważne wątpliwości prawne budzą w szczególności kwestie:

 1. Wprowadzenia jednostronną decyzją dyrekcji szpitala - faktycznego zakazu konkurencji, którym obarczeni będą pracownicy medyczni szpitala.
 2. Sposobu regulacji kwestii powierzenia pracownikom medycznym pracy innej, niż określona w umowach łączących pracownika ze Szpitalem.
 3. Wprowadzenia obowiązku pozostawania personelu medycznego w ciągłej gotowości do świadczenia pracy.
 4. Brak określenia czasu obowiązywania zarządzenia.

Poważne zastrzeżenia budzą także zapisy końcowe zarządzenia, które grożąc odpowiedzialnością karną oraz pracowniczą za niestosowanie się do jego treści, wywierają niedopuszczalną presję na jego adresatach.

Poniżej, w plikach pdf, mogą Państwo zapoznać się z analizą prawną, dotyczącą powyższych kwestii.

Analizy prawne dotyczące zakazu konkurencji pdf pdf pdf


(29.04.2020)

Przekazujemy pisma Włocławskiego Stowarzyszenia Lekarzy Stomatologów wystosowane do NFZ w sprawie zmiany realizacji kontraktów w ramach NFZ - do ewentualnego wykorzystania

Pismo przewodnie pdf

Pismo do NFZ z podpisami pdf


(29.04.2020)

Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju

Program Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju może być wydatnym wsparciem przedsiębiorstwa prowadzonego przez lekarza. Więcej informacji na stronie: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/praktyka-lekarska/4775-tarcza-pfr.


(28.04.2020)

Poszukiwani lekarze do realizowania usługi wystawiania kart zgonu osobom podejrzanym o zakażenie wirusem

Zgłoszenia chętnych wyłącznie bezpośrednio do starostwa powiatowego poprzez dane kontaktowe podane w treści załączonego pisma.

Pismo Starostwo Powiatowe pdf


(28.04.2020)

Ministerstwo Zdrowia kolejny raz obniża - bez merytorycznego uzasadnienia - wyceny  procedur  wykonania testów  na  obecność  wirusa  SARS-CoV-2

Publikujemy stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 60/2020/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Stanowisko Prezydium NRL pdf


(28.04.2020)

Wniosek Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do Ministra Zdrowia  o  modyfikację  wydanych  w  dniu  24  marca  br.  "Zaleceń  postępowania przy  udzielaniu  świadczeń  stomatologicznych  w  sytuacji  ogłoszonego  na  terenie Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu  epidemii  w  związku  z  zakażeniami  wirusem  SARS-CoV-2" - teleporady i zwiększenie limitu odpadów

Wniosek Prezesa NRL pdf


(27.04.2020)

Apel Prezydium NRL  o  niezwłoczne  przedstawienie środowisku  lekarzy  dentystów  propozycji  zasad  udzielania  świadczeń  przynajmniej  na okres do końca 2020 r.

Prezentujemy apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej kierowany do Ministra Zdrowia.

Apel Prezydium NRL pdf


(27.04.2020)

Stanowisko Rzecznika Praw Lekarza w sprawie ostracyzmu społecznego dotykającego lekarzy w czasie epidemii

Publikujemy stanowisko Rzecznika Praw Lekarza Naczelnej Izby Lekarskiej w sprawie ostracyzmu społecznego dotykającego lekarzy w czasie epidemii.

Stanowisko RPL pdf


(24.04.2020)

Ministerstwo Zdrowia uznaje COVID-19 za chorobę zawodową

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 30 marca br. skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uznawania choroby zakaźnej wywołanej u lekarza lub lekarza dentysty wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zawodową, Ministerstwo Zdrowia (do którego apel został przekazany) wyraźnie uznało chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 jako chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Pismo z Ministerstwa w załączeniu.
Z wyrazami szacunku,
Dział Mediów i Komunikacji NIL

Pismo Ministerstwo Zdrowia pdf


(23.04.2020)

Zgłaszanie zarażeń koronawirusem wśród lekarzy i lekarzy dentystów - komunikat

Szanowni Państwo,
zapraszam do zapoznania się z komunikatem członka Prezydium NRL, Przewodniczącego KEL prof. Andrzeja Wojnara o możliwości indywidualnego zgłaszania się do Naczelnej Izby Lekarskiej przez lekarzy oraz lekarzy dentystów w przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2:
https://nil.org.pl/aktualnosci/4713-zglaszanie-zarazen-koronawirusem-wsrod-lekarzy-i-lekarzy-dentystow
Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji.

Z poważaniem
Marek Jodłowski
Sekretarz NRL


(20.04.2020)

Tarcza antykryzysowa - kompendium: samozatrudnienie, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Pod tym linkiem znajduje się kompendium dotyczące tarczy antykryzysowej dla samozatrudnionych, mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.


(17.04.2020)

Zarządzenie kierownictwa szpitala w sprawie jed(y)nego miejsca pracy – opinia prawnika K-POIL

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu otrzymuje szereg niepokojących sygnałów dotyczących zarządzenia, które w ostatnich dniach zostało wydane przez dyrektora jednego z miejscowych szpitali.

Treść tego zarządzenia w sposób arbitralny oraz - w pewnym zakresie - wątpliwy prawnie reguluje szereg kwestii, związanych z pracą personelu medycznego.

KPOIL informuje, iż treść przedmiotowego zarządzenia poddawana jest aktualnie szczegółowej analizie prawnej, o której wynikach będą Państwo sukcesywnie informowani - poprzez komunikaty umieszczane na stronie internetowej KPOIL.

W tym miejscu należy zasygnalizować, iż poważne wątpliwości prawne budzą w szczególności kwestie:

 1. Wprowadzenia jednostronną decyzją dyrekcji szpitala - faktycznego zakazu konkurencji, którym obarczeni będą pracownicy medyczni szpitala.
 2. Sposobu regulacji kwestii powierzenia pracownikom medycznym pracy innej, niż określona w umowach łączących pracownika ze Szpitalem.
 3. Wprowadzenia obowiązku pozostawania personelu medycznego w ciągłej gotowości do świadczenia pracy.
 4. Brak określenia czasu obowiązywania zarządzenia.

Poważne zastrzeżenia budzą także zapisy końcowe zarządzenia, które grożąc odpowiedzialnością karną oraz pracowniczą za niestosowanie się do jego treści, wywierają niedopuszczalną presję na jego adresatach.

Poniżej, w pliku pdf, mogą Państwo zapoznać się z analizą prawną, dotyczącą kwestii, opisanej w punkcie 1. Kolejne, szczegółowe opinie prawne, dotyczące przedstawionych powyżej punktów, będą w najbliższych dniach umieszczane na stronie internetowej KPOIL.

Analiza prawna dotycząca zakazu konkurencji pdf


(16.04.2020)

Baza danych kontaktowych PSSE

Szanowni Państwo,
publikujemy bazę danych kontaktowych PSSE, którą przekazał nam jej twórca dr Jakub Olędzki (plik bazy danych znajduje się pod linkiem:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YdM2wZlxF3Vs9Fx3T5ReXICwt3WjJIA_DPVD3YAB84I/edit?usp=sharing).

Dostęp jest bezpłatny. Pan Doktor ją cały czas uzupełnia. W celu skorzystania z bazy należy ją zapisać na lokalnym dysku. Drobna uwaga od informatyków NIL: Proszę pamiętać, aby przy ściąganiu aktualnego dokumentu przeskanować plik programem antywirusowym i unikać włączania makr.

Dołączamy również link do listy laboratoriów COVID-19 (jest ona na bieżąco aktualizowana): https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid-19


(08.04.2020)

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne - skierowany do lekarzy dentystów; jest odpowiedzią na projekt NFZ

Publikujemy projekt Stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie projektu Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Projekt Stanowiska PNRL pdf


(03.04.2020)

Ubezpieczenie - komunikat

Szanowni Państwo,
w związku z docierającymi do Sekretariatu NIL sygnałami, które mogą wprowadzać w błąd środowisko lekarskie, informujemy, że zawarta przez Ministerstwo Zdrowia i PZU umowa ubezpieczenia lekarzy, pielęgniarek, położnych, farmaceutów i pozostałego personelu medycznego pracującego w sieci szpitali zakaźnych jednoimiennych na wypadek wystąpienia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (o czym informował portal pielegniarki.info.pl oraz „Gazeta Ubezpieczeniowa" gu.com.pl) nie była konsultowana z Naczelną Izbą Lekarską.

Pragniemy zwrócić uwagę, że umowa ta obejmuje tylko osoby z wytypowanych szpitali jednoimiennych przeznaczonych do opieki nad zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2, podczas gdy ryzykiem objęte są wszystkie osoby z personelu medycznego udzielające świadczeń zdrowotnych w innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Z tego powodu przedstawiciele samorządów zawodów medycznych wczoraj, tj. 1 kwietnia br. skierowali apel do Prezesa Rady Ministrów o objęcie personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków. W dokumencie tym zapisano m.in.: „Samorządy zawodów medycznych apelują do Prezesa Rady Ministrów o zapewnienie na koszt państwa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków personelu medycznego udzielającego wszelkich świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii, w przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, doznania uszczerbku na zdrowiu lub poniesienia śmierci w następstwie zakażenia. Z uwagi na rozszerzający się zasięg epidemii, bezobjawowy przebieg zakażania u zdecydowanej większości osób oraz konieczność zapewnienia ciągłej opieki medycznej w ramach systemu ochrony zdrowia, adekwatne zabezpieczenie finansowe personelu medycznego i ich rodzin na wypadek zakażenia lub śmierci będącej jego następstwem jest warunkiem koniecznym dla bezpieczeństwa zdrowotnego całego społeczeństwa."

Dokument podpisany został przez prezesów: Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Krajowej Izby Fizjoterapeutów dostępny jest na www.nil.org.pl.

Pragniemy dodać, że w dniu 26 marca br. Prezydium NRL zwróciło się z apelem do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na pomoc dla rodzin w wypadku śmierci lub ciężkiej choroby osoby biorącej udział w bezpośrednim niesieniu pomocy w okresie epidemii, który również dostępny jest na stronie www.nil.org.pl.

Z poważaniem,
Dział Mediów i Komunikacji NIL


(31.03.2020)

Handbook "Covid-19 zapobieganie i leczenie"

W załączonym pliku - Handbook "COVID-19 zapobieganie i leczenie" - zgodna z doświadczeniem klinicznym publikacja mogąca wesprzeć walkę z epidemią. Aktualizowana codziennie wersja znajduje się na stronie: www.alfamedica.pl.

COVID-19 zapobieganie i leczenie pdf


(30.03.2020)

Stanowisko i Apel Prezydium NRL z dnia 28.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

publikujemy stanowisko i apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 marca 2020 r.:

 • sprawie regulacji prawnej zobowiązującej lekarzy do pracy w jednym podmiocie,
 • do NFZ o pilne podjęcie decyzji umożliwiających wprow- do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów tworzących podmioty lecznicze oraz osób kierujących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą o pilne podjęcie decyzji umożliwiających wprowadzenie rotacyjności w funkcjonowaniu oddziałów szpitalnych, gabinetów i poradni w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Stanowisko Prezydium NRL pdf

Apel Prezydium NRL pdf


(29.03.2020)

Wzór pisma do NFZ w sprawie niemożliwości wypełniania kontraktów

Lekarze dentyści,
w związku z zapowiedziami kontroli NFZ w gabinetach dentystycznych, zamieszczamy poniżej edytowalny wzór pisma do NFZ w sprawie niemożliwości bezpiecznego wypełniania kontraktów ze względu na brak środków ochrony osobistej.

Wzór pisma do NFZ word

   

PRO MEMORIA

wojtczak danuta

Danuta Wojtczak

(1943-2020)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 lipca 2020 r. zmarła, w wieku 77 lat,  Pani Dr Danuta Wojtczak. Absolwentka rocznika 1970 Akademii Medycznej w Łodzi. Emerytowana lekarz pediatra z Grudziądza.

   

Najbliższe szkolenia  

   

 

Tutaj jest miejsce

 

na Twoją reklamę!

 

 

Szczegóły

 

   

Biblioteka  

Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Toruniu

Poniedziałek   10.00-19.00
Wtorek  10.00-16.00
Środa  10.00-16.00
Czwartek  10.00-19.00
Piątek  10.00-15.00

Tel. 56 622 71 93

E-mail: odztor@gbl.waw.pl

   

uppl

   
© Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska
1519721
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Ostatni tydzień
Ten miesiąc
Ostatni miesiąc
Wszystko
856
1203
8466
13073
9764
43160
1519721

Online (15 minutes ago):19

IP:34.238.248.103
   

Prospekt informacyjny dla lekarzy stażystów na rok 2020/21

Szanowni Absolwenci
Uniwersytetów Medycznych,
Koleżanki i Koledzy,
oddajemy w Państwa ręce kompleksowy informator, który pomoże Wam podjąć trudną decyzję co do wyboru miejsca odbywania stażu podyplomowego i przyszłych specjalizacji na obszarze działania naszej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej. Toruń, Włocławek, Grudziądz, Brodnica, Chełmno, Rypin, Radziejów, Lipno, Aleksandrów Kujawski i Chełmża – Gotyk Na Dotyk, nadwiślańskie tereny wypoczynkowe, Dolina Drwęcy, pojezierza, tradycje lotnicze i kawaleryjskie – witają Was i zapraszają. Ale przede wszystkim oferujemy profesjonalne, nowoczesne placówki medyczne na najwyższym poziomie z wysoko wykwalifikowaną kadrą życzliwych opiekunów i nauczycieli.
KPOIL oddaje Państwu również cały wachlarz dodatkowych możliwości szkoleń, kursów, konferencji, wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych oraz integracyjnych, w tym kartę sportowo-rekreacyjną, OK System, na bardzo preferencyjnych zasadach. Zacznijcie Wasze zawodowe życie i karierę z Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbą Lekarską w Toruniu, czekamy na Was!

Prezes ORL w Toruniu

Wojciech Kaatz

Prospekt pdf